Zo gewoon waar mogelijk,
en bijzonder waar nodig!
Zo gewoon waar mogelijk,
en bijzonder waar nodig!

Ons privacybeleid

Wij verwerken alleen gegevens die wij nodig hebben om u goed van dienst te kunnen zijn. Ons uitgangspunt is dat we niet te veel en niet te weinig registreren. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn vanwege een wettelijke bewaarplicht. U kunt zelf vragen om gegevens te wijzigen of te verwijderen.

In ons privacystatement is vastgelegd hoe we omgaan met gegevens die we via de website verzamelen. In ons privacyreglement staat hoe we omgaan met uw persoonsgegevens en – als we u zorg verlenen – met informatie over uw gezondheid. We beschrijven welke gegevens we verzamelen, wie er betrokken zijn, waar we het voor gebruiken en onder welke voorwaarden we deze gegevens eventueel met derden kunnen delen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onze ICT-leveranciers of websitebeheerder.

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om onze website te beschermen. Hiermee willen we misbruik van gegevens door onbevoegden voorkomen.

Download het privacy statement Download het privacy reglement

Privacy voor Cliënten

Download folder

Privacy voor Medewerkers

Download folder

Privacy voor Wettelijk Vertegenwoordigers

Download folder