Zo gewoon als mogelijk
en bijzonder waar nodig!
Zo gewoon als mogelijk,
en bijzonder waar nodig!

Wie zijn wij?

De Beuk Staete is een landelijk gelegen landhuis aan de rand van Dedemsvaart. De Beuk Staete is een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking en/of psychiatrische  problematieken en voor mensen die om wat voor reden dan ook zorg nodig hebben.

Wat is de kracht van de Beuk Staete

De combinatie van rust, ruimte, groen, dieren, samenwerken en eigen verantwoordelijkheid krijgen zorgt ervoor dat zorgvragers meer bewust worden van eigen handelen en welke gevolgen dit voor hen kan hebben. Dit zorgt voor een voorwaartse ontwikkeling. De zorgvragers worden professioneel begeleid door zorgverleners die jarenlange ervaring hebben en vooral gespecialiseerd zijn in zorgvragers met moeilijk verstaanbaar gedrag. Er wordt gewerkt vanuit de competenties van de zorgvragers. Hierdoor ervaren zij weer zelfcontrole, zij worden aangesproken op hun mogelijkheden en niet op hun beperkingen. Zorgvragers worden op een positieve manier gestimuleerd om te kijken wat zij nou willen voor in de toekomst. De zorgvragers krijgen de ruimte om te ontwikkelen en fouten te maken. Er is genoeg expertise om dit op te vangen en dit om te buigen naar positieve ontwikkeling. Zorgvragers ervaren voldoende uitdagingen, waaronder een zinvolle dag- invulling en vrijetijdsbesteding. Het doel van Woonvoorziening De Beuk Staete is om de zorgvrager zoveel mogelijk te stimuleren om te participeren in de maatschappij.
Er is een dagbestedingswinkel Mar-Cadeau waar ieder zijn/haar steentje aan bij kan dragen. De zorgvragers ervaren rust en regelmaat, zodat zij deze plek als een thuis ervaren en zij in evenwicht met zichzelf komen/blijven, wat ongetwijfeld zijn weerslag heeft op hun omgeving.

Wij bieden vraag gestuurde zorg, vanuit een idealistische drive, die leidt tot een veilige en vertrouwde leefomgeving.

Onze motivatie om De Beuk Staete te starten

Wij ervaren in het dagelijks werk dat er regelmatig zorgvragers vastlopen in reguliere instellingen, het speciaal onderwijs of in de thuissituatie. Binnen deze systemen krijgen de zorgvragers wel hulp aangereikt, maar deze bestaat vaak uit het opgelegd krijgen van normen en afspraken, waaraan zij zich dienen te houden. Vaak zijn zij hier niet toe in staat, door hun verstandelijke en/of lichamelijke beperking en/of psychische problemen in combinatie met hun lage draagkracht, worden zij hiermee overvraagd. Wij denken dat je door de korte lijnen en het intensief contact wat je met de zorgvrager opbouwt tot voorwaartse ontwikkeling kan komen. Juist door die combinatie van rust, ruimte en veiligheid. De kleinschaligheid spreekt ons ontzettend aan omdat het vele aspecten heeft, zowel directe zorg, organisatorische kanten en de vrijheid van het eigen ondernemerschap.

Het gegeven dat we laagdrempelige zorg willen bieden, met een breed aanbod is voor ons de reden om kleinschaligheid te bieden. Woonvoorziening De Beuk Staete biedt professionele begeleiding aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking met bijkomende psychiatrie met een team van opgeleide zorgverleners bieden we zorg op maat. Zorgvragers hebben de mogelijkheid om bij ons dagbesteding te ontvangen, we coachen, doen individuele activiteiten en bieden gezinsbegeleiding. We vinden het belangrijk om gebruik te maken van elkaars expertise, maakt dat de zorg op een nog hoger niveau komt, daarom zijn wij aangesloten bij een bureau voor kwaliteitstoetsing.

Welke kernkwaliteiten bezit onze zorghuis?

  • Huiselijk, sfeervol, humor en gezelligheid
  • Rust, ruimte, regelmaat en respect
  • Een veilige thuishaven
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Professionele zorg
  • En natuurlijk niet te vergeten, een paar superkoks!

Hoe zien wij de opbouw van de groep zorgvragers voor ons

Een heterogene dynamische groep, van 15 zorgvragers (jongeren en volwassenen) met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking met bijkomende psychiatrie of zorgvragers die om wat voor reden dan ook zorg nodig hebben. Voor zorgvragers die een thuis zoeken waar voldoende uitdaging, rust, ruimte en regelmaat uitgangspunten zijn om tot ontwikkeling te komen.
Er is ook een 2 kamer appartement voor 2 zorgvragers die meer zelfstandigheid aankunnen. Het mag een plek zijn voor lange termijn, maar ook om te ontwikkelen en door te groeien naar datgene wat de zorgvrager kan bereiken. Explosieve agressie en seksuele problematiek (dader) zijn contra-indicaties.

Hoe geeft De Beuk Staete invulling aan alle ideeën.

De zorgvrager wordt opgenomen. De Beuk Staete is actief, ondernemend, graag buiten en sfeer makend. Zo houden we bijvoorbeeld van wandelingen, sjoel, zwemmen, fietsen, theater en bioscoop. In en om het huis kijken we graag een film, koken we uitgebreid, spelen spelletjes, computeren, sjoel competities, barbecueën, zelfgemaakte High Tea, bieden we paarden coaching, de mogelijkheid voor diverse vrije tijds activiteiten, tuinieren we en zijn we vaak creatief. Qua sfeer doen we veel met thema’s als kerst, sinterklaas, de seizoenen en andere feestdagen. De Beuk Staete zal dan rond een thema aangekleed worden. Ook vinden wij het net zo belangrijk dat er genoeg ruimte is om te ontspannen. Dit alles zorgt ervoor dat de zorgvrager het als een huis ervaart, met voldoende sfeer om zich thuis te kunnen voelen. Wij zijn het vaste aanspreekpunt voor zorgvragers en zijn/haar ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers. Wij vinden het erg belangrijk dat familie, wettelijk vertegenwoordigers en vrienden nauw betrokken worden bij de zorg. De deur staat open voor iedereen, zodat ons huis gastvrijheid uitstraalt. In het contact zullen we hier professioneel mee om gaan, zodat er een gezonde relatie blijft.

Wij zijn gedreven werkers en willen hard werken. Met een team van professionele mensen zullen we dit inkleden, kritisch blijven kijken en voelen, zorgen ervoor dat draagkracht en last in evenwicht blijven, zo zorg je goed voor iedereen.

Dienstverlening

Welke zorg en diensten verlenen wij? Zoek je een huis waarin je een normaal leven kan leiden?
In een 24-uurs laagdrempelige woonvoorziening bieden we diverse zorgvragers met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking met bijkomende psychiatrie een warm en veilig thuis met voldoende uitdagingen. De zorgvragers mogen hier voor onbepaalde tijd wonen, maar hebben ook de mogelijkheid om door te stromen.