Corona maatregelen bij
De Beuk Staete

Corona – ontwikkelingen en richtlijnen

 

De richtlijnen van het RIVM zijn de basis voor de maatregelen die we bij
de Staete Groep nemen om de verspreiding van Corona tegen te gaan.

Soms gaan onze maatregelen verder dan de landelijke richtlijnen voorschrijven omdat sommigen cliënten tot een kwetsbare groep behoren. We doen wat binnen ons vermogen ligt om de risico’s op besmetting te beperken.

De basis voor alles blijft:

 • Was vaak uw handen
 • Hoest en nies in uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Blijf thuis als u klachten heeft en laat u testen

 

Bezoek

Onze locaties hebben een bezoekregeling die medewerkers, cliënten en verwanten samen hebben afgestemd.
Dit houdt het volgende in:

 • Kondig het bezoek ruim 48 uur van tevoren aan, dit kan per mail naar info@destaetegroep.nl of stuur een app naar 06-14726672. U krijgt zo spoedig mogelijk bericht of het bezoek door kan gaan.
 • Parkeer uw auto op de parkeerplaats buiten het erf en betreedt de locatie via de hoofdingang.
 • Bezoek is uitsluitend welkom in onze gemeenschappelijke woonkamer. Als u binnenkomt graag uw handen desinfecteren bij de betreffende zuil in de woonkamer.
 • Houdt u aan de speciaal aangegeven routes.
 • Was uw handen zo vaak mogelijk.
 • Bij verplaatsen binnen de locatie is het dragen van een mondkapje verplicht.
 • Conform de RIVM richtlijnen hanteren wij een maximaal aantal bezoekers van 4 personen per dag (met uitzondering van personen tot 13 jaar).

 

Vervoer

De Staete Groep wil cliënten zoveel mogelijk zelfstandigheid bieden. Voor taxivervoer geldt het dragen van een mondkapje. Voor cliënten bij wie het dragen van een mondkapje op medische gronden niet mogelijk is, wordt vervoer op een andere manier georganiseerd.

 

Routekaart

De Staete Groep heeft een routekaart opgesteld waarin duidelijk wordt wanneer welke openstellingen en versoepelingen van kracht zijn. Deze routekaart wordt voortdurend aangepast aan de actuele situatie Corona routekaart 2021

Overlegvormen

Voor alle overleggen met alle disciplines werken wij momenteel online en wanneer nodig wordt een fysieke afspraak gemaakt.

 

Een cliënt ziek, en dan?
Wanneer er een cliënt verschijnselen heeft van verkoudheid, hoesten, keelpijn, benauwdheid en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

De cliënt blijft thuis en wordt getest.

 

 

Blijf alert, het coronavirus is niet weg.