Klachtenregeling

Hoe werkt het?

Deze klachtenregeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen.
Deze wet gaat onder andere over de behandeling van klachten van cliënten en-/of hun belangenbehartigers door een onafhankelijke commissie.

Deze regeling is bedoeld voor die situaties waarin klachten niet gewoon in onderling overleg kunnen worden afgehandeld. Met andere woorden wanneer iemand, die een klacht heeft zich niet door de aangeklaagde kan/wil wenden, of wanneer een klacht door de laatste(n) naar de mening van de klager niet naar tevredenheid is opgelost.

Klachtenregeling De Beuk Staete 2021

EXTERNE REGELINGEN OVER KLACHTEN DBS 2021

Naar klachtenformulier